פרסום סוכות תשע"ט
לפרטים: lulav.co.il@gmail.com
בס"ד

סט ארבעת המינים כשר

סוכה למכירה

סט כשר של ארבעת המינים לסוכה הכולל אתרוג, ערבה, לולב והדס ברמות הידור שונות, החל מ-49 ₪