בס"ד

דיני כשרות באתרוג

שיעורו

על האתרוג להיות לפחות כגודל ביצה, כ-58 סמ"ק.

 

ראוי לאכילה

האתרוג צריך להיות ראוי לאכילה כלומר שיהיה בו היתר אכילה. לכן אתרוג שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות, של עורלה, טבל או שביעית – פסול.

 

שאינו מרוכב

אתרוג שהרכיבו עם עץ אחר (בדר"כ לימון) פסול.

 

קליפה

קליפת האתרוג צריכה להיות שלמה, ללא סדקים, יובש או קילופים. אסור שהקליפה תהיה רכה מידי. אסור שיהיה אף כתם או נקודה על חלקו העליון של האתרוג (מקום שממנו מתחיל האתרוג להצר). בשאר האתרוג אם יש שלוש נקודות האתרוג פסול ובלבד שלא יהיו באותו צד שאז האתרוג כשר.

 

צורה

צורת האתרוג צריכה להיות כמעין מגדל, רחב בבסיסו וצר בראשו. אתרוג עגול ככדור – פסול.

 

צבע

צבע האתרוג צריך להיות כמה שיותר צהוב. אתרוג בצבע ירוק כהה ממש – פסול. אתרוג ששינה את צבעו מירוק לצהוב כשר.

 

חסר

אתרוג שנחסר ממנו משהו – פסול. למשל אתרוג שהיה לו פיטם, ונפל. אם האתרוג גדל ללא הפיטם – כשר. אם נשבר חלק מהפיטם – מותר. כמו כן, אתרוג שנפל לו העוקץ (החלק שמחברו לעץ) ונשארה במקומו גומה, פסול. חורים או נקבים שבאתרוג פוסלים אותו רק ליום הראשון של החג. חורים שנגרמו בזמן הגדילה ונתכסו בעוד האתרוג מחובר לעץ, אינם פוסלים את האתרוג.