בס"ד

דיני כשרות בלולב

בקניית לולב יש לשים לב למספר דגשים:

 

שיעורו

שתהיה שדרתו לפחות ארבעה טפחים ובשעת הדחק מספיקים 13 גודלין ושליש גודל.
כמה הם ארבעה טפחים?
החזון איש – 38.4 ס"מ (טפח אחד – 9.6 ס"מ)
הגר"ח נאה – 32 ס"מ (טפח אחד – 8 ס"מ)
בנוסף, על הלולב להיות ארוך בטפח מההדסים והערבות.

 

ירוק
לולב יבש אינו כשר אלא בשעת הדחק. יש לתת תשומת לב מיוחדת לקצה הלולב שלא יהיה יבש.

 

נקטם ראשו

לפי כל הדעות אם נחתך קצה הלולב, אפילו קצת, הלולב פסול.

 

התיומה

האשכנזים נוהגים לפי שיטת הרמ"א הגורסת שהתיומה הינה העלה האמצעי של הלולב ועליה להיות סגורה ולא מפוצלת, ולכן על הלולב להיות סגור לגמרי, אך אם פחות מחצי העלה האמצעי נפתח – כשר.
הספרדים נוהגים לפי שיטת המשנה ברורה. עליו של הלולב גדלים בזוגות ודבוקים בגבן, לפי שיטה זו התיומה היא החלק המחבר בין העלים ולכן רק אם התפצלה התיומה ברוב עליו, הלולב פסול. כלומר, לפי שיטת הספרדים כמעט ואין מקרה בו התיומה היא שפוסלת את הלולב.

בכל מקרה אם הלולב נראה כמעין מניפה או מפוצל ונראה כאילו יש לו שני ראשים – הלולב פסול.

 

ישר

לולב עקום, פסול. אסור שהלולב יהיה עקום וינטה לאחד הצדדים אך אם הוא נוטה לאחוריו, מותר, שזוהי דרך ברייתו.