בס"ד

דיני כשרות בערבה

שיעורה

לפחות שלושה טפחים.
כמה הם שלושה טפחים?
לפי שיטת החזון אי"ש– 28.8 ס"מ (טפח אחד – 9.6 ס"מ)
לפי שיטת הגר"ח נאה – 24 ס"מ (טפח אחד – 8 ס"מ)

 

עלים

אם נשרו חלק מעליה, כל עוד לא נשרו רוב עליה, כשר. כדאי להזהר כאשר טוחבים את הערבה יחד עם הלולב שלא ייתלשו עלים והערבה תיפסל. כמו כן, אסור שהעלים יהיו יבשים. עלים עגולים ועלים משוננים כמסור גם כן פוסלים.

 

גבעול

עדיף שהגבעול יהיה בצבע אדום.

 

נקטם

ערבה שנקטם ראשה פסולה. אם רק נפלו העלים ואפילו העלים שבראש הערבה, כשרה.