בס"ד
  • נטילת לולב צילום: אתר לולב
    נטילת לולב צילום: אתר לולב

סדר נטילת לולב

עדיף לברך על הלולב בסוכה בבית או בבית הכנסת. אם לא מתאפשר לברך על הלולב בסוכה בבית הכנסת ניתן לברך בסוכה בבית לפני שהולכים לתפילה.

 

ייקח את הלולב, ההדסים והערבות בידו הימנית כאשר שדרת הלולב תפנה אליו, והם מצביעים למעלה "כדרך גידולם". את האתרוג ייקח בידו השמאלית ויחזיקו הפוך, כלומר העוקץ (מיקום חיבורו לעץ) מופנה כלפי מעלה. הסיבה לכך היא משום הכלל "כל המצוות מברך עליהן ועובר לעשייתן", אם יחזיק את האתרוג "כדרך גידולו" הרי שכבר עשה את המצווה ועדין לא בירך.

 

אומרים את הברכה:
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו
על נטילת לולב"

ביום הראשון יש להוסיף:
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה"

 

לאחר הברכה הופכים את האתרוג ומחזיקים אותו כדרך גידולו כך שהפיטם פונה כלפי מעלה. לאחר מכן מקרבים את הלולב והאתרוג יחד ומנענעים אותם לכל הכיוונים, קדימה, אחורה ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה.

 

דינים נוספים אפשר למצוא במאמרו של הרב מרדכי אליהו.