בס"ד
  • צילום: רון אלמוג cc-by-sa
    צילום: רון אלמוג cc-by-sa

בניית סוכה

שטח הסוכה

מידות הסוכה ניתנו בטפחים ואמות ולכן תחילה נכתוב כיצד עושים את ההמרה לסנטימטרים. לפי שיטת החזון אי"ש, טפח אחד שווה ל-9.6 ס"מ. לפי שיטת הגר"ח נאה, טפח אחד שווה ל-8 ס"מ. לגבי מידת האמה ישנה מחלוקת בת מאות שנים אם אורך האמה נע בין 45-48 ס"מ או 56-58 ס"מ.

שטח הסוכה המינימלי הינו ריבוע בעל צלעות באורך 7 טפחים. גבוהה המינימלי לפחות עשרה טפחים וגובהה המקסימלי 20 אמה. אין אורך מקסימלי לסוכה, וניתן לעשות סוכה גדולה ככל שרוצים. שטח סוכה עגולה צריך להיות כך שיהיה ניתן לחסום בה סוכה בגודל 7 על 7 טפחים.

 

דפנות

לסוכה צריכות להיות שלוש דפנות ואפשר להסתפק גם ב-2.5 דפנות. על הדפנות להיות מחיצות המפרידות בין פנים הסוכה לחוץ הסוכה. אפשר לעשות את הדפנות מכל חומר שהוא ובלבד שיהיו לפחות בגובה של עשרה טפחים ואינן חייבות להגיע עד הסכך. אפשר ליצור חלונות ופתחים בדפנות כל עוד מרובה הקיים על החסר. הדפנות צריכות להיות חזקות דיו בכדי לעמוד בפני רוח מצויה בכל שבעת ימי החג.

 

הסכך

את הסכך יש לשים רק לאחר בניית הדפנות ואם לא עשה כן, יגביה את הסכך ויניחהו חזרה. הסכך יכול להיות עשוי מכל דבר שצמח ונתלש, ושאינו מעובד. מותר לסכך במחצלת אם נשזרה לצורך סכך (ולא כשטיח לישיבה). על הסכך לכסות את הסוכה כך שיהיה יותר צל משמש ("צלתה מרובה מחמתה").